Kenan Evren İkmal Maliye Okulu

  • Güncellenme Tarihi : 2 Ekim 2018 Salı

Kenan Evren İkmal Maliye Okulunda, Maliye Okulu Saymanlarına yönelik verilen hizmet içi eğitimlerde, İstanbul Bölge Müdürlüğümüz de tanıtım amaçlı stand kurup brifing vermiştir.