GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
TEKNO KATALOG
KOBİ Katalog Duyurusu


KOBİ KATALOĞU UYGULAMASI 19.12.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BAŞLADI


DMO ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB’e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımlarındaki paylarının arttırılması ve kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine daha fazla dahil olabilmeleri amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulamasına 19.12.2016 tarihi itibariyle başladı.

KOBİ Kataloğuna dahil olacak firmalara mevcut katalog sistemine nazaran tüm ülke düzeyinde değil üretim yaptıkları il ve çevresinde satış yapma imkanı getirilmekle beraber küçük işletme oldukları sürece DMO kataloğunda daha uygun koşullarda yer alabilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca KOSGEB üyesi olmalarıyla da başvuru aşamasında bir takım belgelerin maliyetlerini de azaltma imkanına kavuşacaklardır.

KOBİ katalog ilanı ve ekleri ile KOBİ katalog sözleşmesi Ofisimiz web sitesinde yayınlanmakta olup, başvurular Genel Müdürlük (Katalog Daire Başkanlığı) ve Taşra Teşkilatı birimlerimize yapılabilecektir.