GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
TEKNO KATALOG
Katalog Ek İlanı 2016-4


KATALOG DUYURUSU

Yönetim Kurulumuzun 23.12.2016 tarih ve 54/709 sayılı kararı ile “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” imzalamak üzere müracaat edecek firmaların yerine getirmeleri gereken hususlar ile bu firmalardan istenilen belge ve dokümanları gösteren “Katalog İlan Metni”, katalog ilan metni eki “Ek:5-Sözleşme Örneği” ve Ek:10 Teslim Süreleri Tablosu’nun değiştirilmesi uygun görülmüştür. “Katalog İlan Metni”, katalog ilan metni eki Ek:5-Sözleşme Örneği ve Ek:10 Teslim Süreleri Tablosu’nun son halleri Ofisimiz web sitesinde yayınlanmaktadır.