GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
Taşıt Kiralama Hizmeti


 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ 2017 YILI İÇERİSİNDE TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE OFİSİMİZCE TAŞIT KİRALAMA HİZMETİNE BAŞLANMIŞTIR.

 
 

Genel Müdürlüğümüzce, Ankara ilinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de ihtiyaçları dahil olmak üzere,  2017 yılı içerisinde taşıt kiralama hizmeti verilmeye başlanılmıştır.

 

Taşıtların model yılı: Taşıtlar, 2017 model yılı ve sıfır km. olacaktır.

Taşıtların markası/versiyonu: Fiat Egea (Sedan) Easy 1.3 M.Jet 95 Hp

Kiralama süresi: 24 Ay

Kiralama bedelleri:

 

40.000 Km. üzerinden Aylık 1.395,65 TL. (+KDV)

60.000 Km. üzerinden Aylık 1.416,25 TL. (+KDV)

80.000 Km. üzerinden Aylık 1.436,85 TL. (+KDV)

 

Km. Aşım Ücreti: Kiralanan taşıtlarda km aşımı olması halinde aylık kira bedelinin 1/4000’inin aşılan km ile çarpımı sonucu “km aşımı ücretihesaplanacaktır.

Km. Havuzu: Kurum bazında ve aynı siparişle birden fazla taşıt kiralanması halinde; tüm taşıtların toplam km’si esas alınarak “km aşımı” hesaplanacaktır.

-Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle taşıttan yararlanılamaması halinde, aylık kira bedelinin 30’a (otuza) bölünmesi ile bulunan günlük taşıt kira bedelinin hizmet verilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle o aya ait aylık hizmet bedeli tespit edilir.

-Hizmetin başlangıç tarihinin ayın başı ya da hizmetin bitiş tarihinin ayın sonu itibari ile olmaması durumunda, o ay için aylık kira bedelinin 30’a (otuza) bölünmesi ile bulunan günlük taşıt kira bedelinin hizmet verilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle o aya ait aylık hizmet bedeli tespit edilir.

 

Kiralama bedeline dahil olan giderler:

-Taşıtın “Karayolları uygunluk muayene”si, “Motorlu Taşıtlar Vergisi”, “Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Genişletilmiş Kasko’ya (Maddi ve manevi zararlarda minimum 50.000-TL’lik İhtiyari Mali Mesuliyet ile asistan hizmeti dahil) ilişkin tüm yasal yükümlülükler ve masraflar,

-Taşıtın her türlü bakım, onarım, lastik (yazlık/kışlık), yedek parça, yağ giderleri ile servis ücretleri,

kiralama bedeline dahildir.

 

Kira bedelini ödeme dönemi ve süresi: Kiralanan araçların bedeli, hizmetin tamamlandığı ayı takip eden ayın en geç 7’sine kadar Ofis hesaplarına aylık olarak aktarılması gerekmektedir

Taşıtların rengi: Verilecek siparişlerde renk tercihi belirtilmeyecek olup gri, füme ve beyaz renklerde olabilecektir.

Taşıtların teslim süresi ve yeri: Verilen siparişlerde taşıtın müşteriye teslim süresi; sipariş tarihini takip eden günden başlamak üzere 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

Taşıtlar “Macun Mahallesi Bağdat Caddesi No:97 Yenimahalle/Ankara” adresinde bulunan park sahasında Yüklenici tarafından Kurum yetkililerine tutanakla teslim edilecektir.

Taşıtların değiştirilmesi: Taşıtların; vasıflarını sonradan kaybetmesi veya taşıtta meydana gelen ve zaman içinde giderilemeyen aynı arızanın 3 (üç) defadan fazla tekrarlanması hallerinde, söz konusu taşıtın değiştirilmesi yazılı olarak istenebilir.

Söz konusu talep üzerine en geç 10 (on) işgünü içinde aynı özellikteki yeni taşıt Müşteriye teslim edilecektir.

İkame taşıt tahsisi: Taşıtın kaza, tamir veya periyodik bakımlarından kaynaklanan nedenlerle servise götürülmesinin gerekmesi halinde, bu keyfiyet Müşteri tarafından bildirilecek ve taşıtın bu bildirimi takip eden ilk iş günü içerisinde servise götürülmesi sağlanacaktır. Tamir ve bakımın 1 iş gününü aşması ya da aşacağının bilinmesi/öngörülmesi halinde, hizmetin aksamadan yürütülmesini teminen, aracın servise götürülmesinden sonraki ilk iş günü içerisinde benzer özellikteki bir taşıt Müşterinin hizmetine tahsis edilecektir.

Taşıt takip sistemi: Kiralanan taşıtın internet aracılığıyla haritalar üzerinde anlık olarak takip edilebilmesine imkan verecek uydu takip cihazı takılacak ve uygun web sitesi hizmeti sunulacaktır.

Kurumlar, verilecek kullanıcı adı ve şifrelerle internet üzerinden taşıt takibi yapabilecek ve geçmişe dönük detaylı rapor alabilecektir.

Taşıtlara ilişkin diğer hükümler:

Taşıtlar üretici firma tarafından ilan edilen standart tipte ve bu tiplerin teknik özellik ve donanımlarına sahip olacaktır.

Taşıtların tüm teknik göstergeleri (km saati, motor devri, hız göstergeleri, akaryakıt ve sıcaklık göstergesi, v.s) çalışır vaziyette ve sağlam olacaktır.

Taşıtlarda Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümler çerçevesinde, yangın söndürme cihazı, trafik seti, zincir, çekme halatı, takoz, yedek lastik, 2 adet reflektör, bijon vb. anahtarlar ile kriko bulunacaktır.

Taşıtların motor soğutma sıvılarına en az -25°C’ye ayarlı antifriz konulmuş olacaktır.

Taşıtlarda; resim, slogan veya reklam içerikli sticker, poster vb. ibareler bulunmayacak, standart donanım dışında aksesuar amaçlı renkli ışık veya lambalar olmayacaktır. Ancak aracın ön cam sağ köşesine “Resmi Hizmete Mahsustur” veya Müşterinin isteğine göre kurum/kuruluş adının yazılı olduğu ( …………. Hizmet Aracı)  kart/levha takılacaktır.

Taşıt yedek anahtarları ile birlikte Müşteriye teslim edilecektir.                             

Taşıt Müşterinin belirlediği yerde park edecektir.