GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
Katalog Ürünlerinde Fiyat Tespitine İlişkin Duyuru


 

KATALOG ÜRÜNLERİNDE FİYAT TESPİTİNE İLİŞKİN

DUYURU

 

    Katalogda yer almak üzere teklif edilen ürünlerden, fiyat araştırmasında maliyet analiz yöntemi kullanılmaya elverişli olan mobilya grubu ürünleri ile dayanıklı ve hastane grubunda bu nitelikte olan ürünler için;

     Firma tarafından ürünün piyasa fiyatını tevsik edecek nitelikte fatura ibraz edilmesi halinde öncelikle faturalardaki fiyat bilgileri esas alınacak olup, ibraz edilecek faturaların yeterli görülmemesi halinde ürünlerin fiyat araştırmaları maliyet analiz yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

   Bu itibarla, özellikle bu kapsamda yer alacak olan ürünlerle katalogda yer almak isteyen firmaların, fiyat araştırmalarına ilişkin görüşmelerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınacağı konusunda bilgi edinilmesi rica olunur.