GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
Cazibe Merkezleri Kataloğuna Yoğun Talep


     Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamu alımlarında bölgesel kalkınmanın teşviki amacıyla 13.02.2017 tarihinde uygulamaya konulan Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer alabilmek amacıyla firmalardan yoğun talep gelmektedir.

     Genel Müdürlüğümüzce, Cazibe Merkezleri Programlarının uygulanacağı illerde üretim yapan (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) firmaların desteklenebilmesi için bu illerde toplantılar gerçekleştirilmiş olup, bölgede faaliyet gösteren firmaların bizzat üretim sahaları ziyaret edilerek Cazibe Merkezleri Kataloğu hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve bu illerde yer alan Sanayi ve Ticaret Odaları ile irtibata geçilerek tüm üyelerinin Cazibe Merkezleri Kataloğu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

    DMO Katalog sisteminde mevcut bulunan firma sayısı 350 adet olup, yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında bu sayının %80’ine tekabül eden yaklaşık 280 adet firma Cazibe Merkezleri Kataloğuna başvuruda bulunmuş ve hâlihazırda başvuru koşullarını yerine getiren firmalar Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almaya başlamışlardır.

     Cazibe Merkezleri Kataloğu ile bu illerde üretim yapan firmaların önümüzdeki yıllarda kamu alımlarındaki paylarının arttırılması ve böylelikle bulundukları sektörlerde ülke genelinde ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek düzeye ulaşmalarının yanı sıra istihdama katkı sağlamaları hedeflenmektedir.