GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
TEKNO KATALOG
Satınalma Daire Başkanlıklarımızın Görev Alanlarına Giren Ürün Grupları

Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu'nun 07/06/2012 tarih ve 23/196 sayılı kararı ile, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin temini amacıyla, I,II,III Nolu Satınalma Daire Başkanlıklarının görev alanlarına giren ürün grupları belirlenmiştir.