Genel Müdürlüğümüzün 2015 ve 2016 Yılları Hesap ve Faaliyetleri TBMM KİT Üst Komisyonu Tarafından İbra Edildi

  • Güncellenme Tarihi : 26 Temmuz 2018 Perşembe

Genel Müdürlüğümüzün 2015 ve 2016 yılları hesap ve faaliyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca, 11 Nisan 2018 tarihinde TBMM’de yapılan denetim programı kapsamında denetlenmiştir.

Sayıştay Başkanlığının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2015 ve 2016 Yılları Denetim Raporları esas alınarak gerçekleştirilen denetim programı, Sayıştay’ın denetim ekibinin yanı sıra ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Denetim toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ, Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak bir takdim yapmıştır.

Toplantıda; Denetim Raporlarındaki tenkit ve öneriler ile bunlara ilişkin cevaplar, KİT Komisyonu üyesi Sayın Milletvekillerimizin denetim kapsamındaki görüş ve önerileri değerlendirilerek, Genel Müdürlüğümüzün 2015 ve 2016 yılları hesaplarının ibra edilmesine karar verilmiştir.