Tekno Katalog Müracaat Rehberi Yayımlandı

  • Güncellenme Tarihi : 2 Temmuz 2018 Pazartesi

Devlet Malzeme Ofisi, kuruluş ilkeleri gereğince kamu kurumlarının ihtiyaçlarını, kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle karşılarken aynı zamanda yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini ve girişimciliği de desteklemektedir.

Son olarak uygulamaya konulan Tekno Katalog uygulaması ile Teknokentlerimizde Ar-Ge sonucu geliştirilen orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin; kamu pazarına ulaşması, pazara giriş ve pazarda tutunmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Tekno Katalog ile, mevcut katalog sisteminden farklı olarak;

  • Ülke veya bölge düzeyinde ya da sadece üretim yapılan ilde satış yapabilme alternatifinin olması,
  • Kapasitesine göre firmanın azami sipariş tutarını kendisinin belirleyebilmesi,
  • Tekno Katalog üzerinden yapılan alımlarda ürün grubuna göre değişmekle birlikte yıllık satış cirolarının yaklaşık olarak %2 ile %4’üne tekabül eden risturn bedellerinin alınmaması, 
  • Tekno Kataloğa dâhil edilecek ürünler için ürün katılım bedelinin alınmaması (Genel Katalogta her sözleşme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere ürün başına 300.-TL alınmaktadır), 
  • İlk başvuruda istenen sözleşme teminat tutarının mikro ölçekli firmalar için 5.000.–TL, küçük ve orta ölçekli firmalar için 25.000.-TL olarak belirlenmesi (Genel Katalogta 50.000.-TL), 
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilen hizmet bedelinin %4 oranında uygulanması (Genel Katalogta firmalardan satın alınan yerli ürünlerin fiyatlarına %7 ile %8, diğerlerine %8 ile %10 uygulanmaktadır), 
  • Mikro ve küçük ölçekli firmalardan Marka Tescil Belgesi olmayanların, söz konusu belge için başvuru yapmış olması ve başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içerisinde söz konusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyalarının işleme alınacak olması,

gibi ilave avantajlar getirilmiştir.

Tekno Katalog uygulaması için hazırlanmış olan “Tekno Katalog Müracaat Rehberi"nde, uygulamaya nasıl başvuru yapılacağı, gerekli belgeler ve yerine getirilmesi gereken şartlara yer verilmiştir. Söz konusu müracaat rehberine "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilirsiniz.