3D HAREKETİ ile Dönüşüm Devam Ediyor

  • Güncellenme Tarihi : 19 Temmuz 2018 Perşembe

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda belirlenen yenilikçi politikaları arasında kamuda dijital dönüşüm oldukça önemli bir yere sahiptir. Kamunun iş dünyasına sunduğu hizmetlerin bütünleşik bir yapıda elektronik ortama taşınması, dijital iletişim, verilerin dijital ortamda tutulması, sunulan hizmetlerde kamu kurumlarının etkileşim halinde olması bu dönüşümü hayata geçirecek bileşenler arasında yer almaktadır.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının başarılı bir şekilde yürütülmesinde, süreçlerin şeffaf, hızlı ve takip edilebilir ölçüde olması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan e-Devlet uygulamaları gün geçtikçe birçok hizmeti platformuna dâhil etmekte ve bürokratik süreçlerin azaltılması ile kamu hizmetleri daha hızlı ve güvenilir şekilde sunulmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca, bilgisayar kullanımının ve çevrimiçi işlemlere güvenin giderek artmasıyla birlikte elektronik ticaretin yaygınlaşması ve böylece ticaret hizmetlerinde iş hacminin artması ile bu platform aracılığıyla yerli-milli ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi ekonomimiz adına kritik öneme sahiptir. 

Bu gelişmeler doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü olarak ekosistemimizde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile onların ihtiyaçlarını temin eden tedarikçilerimiz için hizmetlerin daha kaliteli ve yerinde olması amacıyla bir yapısal dönüşüm süreci başlatmış bulunmaktayız.

"Değişimin Mimarı Olalım" mottosuyla yola çıkılan bu dönüşüm sürecini "3D HAREKETİ" ile devam ettiriyoruz. DMO’da Dijital Dönüşüm olarak çalışmalarına başladığımız ve tüm paydaşlarımız adına önemli iyileştirmeler getirecek olan bu proje ile;

  • Tedarikçilerimizin getirdiği belgelerin sadeleştirilmesi ve alınabilecek belgelerin ilgili kurumlarla entegrasyon sağlanarak elektronik ortamda alınması ile tedarikçilerimizin iş yükününün azaltılması, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve dosya takibinin sağlanması,
  • Müşteriler tarafından yürütülen iş ve işlemlerin tamamının dijital ortamda gerçekleştirilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının şeffaf, güvenilir ve hızlı şekilde alımlarını gerçekleştirmeleri ile paydaşları için daha verimli çözümler sunabilmelerine aracı olunması,
  • Elektronik ihalenin tüm ihalelerde uygulamaya alınması ile kamu alımlarında şeffaflık ve rekabetin yüksek derecede sağlanması,
  • Ekonomimizin önemli paydaşları arasında yer alan KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurması ile gelişmelerine ve dönüşmelerine aracı olunması,
  • Bu dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağının da en yüksek derecede sürece dâhil edilerek ortak akıl ile en verimli çalışmanın başarılması,

amaçlanmaktadır.

DMO olarak Dijital Dönüşüm sürecindeki yerimizi "3D HAREKETİ" ile alacağımızı, bu dönüşümün tüm paydaşlarımız adına iyileştirmeler getireceğini ve yapısal dönüşümümüzün önemli projelerinden birisi olacağını DMO ailesi olarak belirtmek isteriz.

Çalışma ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ilerleyen günlerde yapılacaktır.