Genel Müdürlüğümüzce TOBB Türkiye Medikal Meclisi Toplantısına Katılım Sağlandı

  • Güncellenme Tarihi : 1 Kasım 2018 Perşembe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Cengiz DELİBAŞ ve Türkiye Medikal Meclis Başkanı Sn. Özgür İNCEKARA’nın başkanlığında, TOBB Şefik Tokat Toplantı Salonunda 11.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye Medikal Meclisi Toplantısına; Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Selim BENER, TİTCK Başkan Yardımcısı Sn. Recep USLU, SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Sn. Mehmet Akif ERDEM, ilgili bakanlık personeli ile Sağlık Market proje ekibi üyeleri ve sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ’in Sağlık Market uygulamasının işleyişi ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptığı toplantıda, Sağlık Market ilk fazda gerçekleştirilecek olan ihale yöntemi ve uygulama ile ilgili sektör görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Sn. Civriz zaman zaman basında ya da sivil toplum kuruluşları ile yapılan buluşmalarda “Sağlık Market” projesine yönelik tepkiler olduğunu, sektörün görüş ve önerilerini alarak daha iyiye doğru hep birlikte hareket etmek istediklerini dile getirmiştir.

Sn. Civriz ayrıca, DMO’nun satın alma konusunda tecrübeli bir kurum olduğunu, Türkiye’deki sağlık alanındaki satın almaların bir standarda bağlanmasının bu proje ile mümkün olacağını belirtmiş, Sağlık Market Uygulaması ile Kasım 2018 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı taleplerinin online olarak alınacağını ve DMO tarafından elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde ihalelerin gerçekleşeceğini ifade etmiştir.

STK’lar tarafından sorulan soruların cevaplandırıldığı toplantıda, Kamuda Akıllı Satınalma uygulamasının hayata geçirilmesi ile sektörde yaşanan sıkıntıların büyük oranda çözülebileceğinden, yerlileşme ve millileşme adına Devlet Malzeme Ofisi tarafından uygulanan politikaların içeriğinden bahsedilmiştir. Ayrıca, ülke genelinde tüm kamu kurumlarının hatta bireylerin Yerli/Milli ürün satınalma farkındalığının oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Selim BENER ise yaptığı konuşmada; süreçlerin Sağlık Market Uygulaması ile daha da kolaylaşacağını ve önceden bir uygunluk değerlendirmesi yapılmasının hem kamu hem de firmalar menfaatine olacağını ifade etmiştir. Projenin ilk fazının hayata geçirilmesinden sonra, ikinci ve üçüncü fazlarının da devreye alınması ile Sağlık Bakanlığı’nın yükünün de hafifleyeceğini belirtmiştir.

TİTCK Başkan Yardımcısı Sn. Recep USLU, İlâç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak, güvenli ürünlerin piyasaya arzını sağlamakla mükellef oldukları konusuna değinerek, DMO’nun ürünü sisteme almadan önce “Teknik Uygunluk Değerlendirme” sürecine tabii tutmasını desteklediklerini, bu tür alım kriterlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını ifade etmiştir.