Genel Müdürlüğümüzün Yerlilik İçin İşbirliği Ziyaretleri

  • Güncellenme Tarihi : 30 Ocak 2019 Çarşamba

Kurum olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yerlilik ve Türkiye’de üretim konularında karşılıklı görüşmeler yapılarak, oluşturduğumuz Ortak Akıl Platformu ile Türkiye’de Üretimi desteklemeye devam ediyoruz.

09.01.2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Sn. Bilal MACİT ve ekibi Genel Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Misafirler ile Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ ve Strateji Daire Başkanımız Ender ESER ile ilgili personelin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile iletişimin güçlendirilmesi, Ar-Ge merkezlerini de kapsayacak şekilde Tekno Kataloğun genişletilmesi ve DMO ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün koordineli olarak çalışması konuları ele alındı.

Bu önemli toplantının ardından aynı hedefle Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Yavuz CABBAR ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Çetin Ali DÖNMEZ’i ziyaret etti.

Genel Müdürümüz gerçekleşen görüşmede; son dönemde ‘’ortak akıl’’ ile hayata geçirmiş olduğumuz yenilik ve dönüşümlerden bahsederek; özellikle yerlilik konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyetlerine de büyük önem verdiğimizi, Bakanlık ve ilgili paydaşlarla bu konuda yapılabilecek işbirliklerine dair düşünce, öneri ve planlarımızı paylaştı.

DMO’nun diğer kamu kurum ve kurumlarıyla olan etkileşiminin arttırılarak süreçlerde daha aktif rol alması adına oluşturulacak çalışma gruplarında yer alması gerekliliği üzerinde duran Sn. DÖNMEZ, DMO’nun son dönemde yapmış olduğu çalışmaları çok başarılı bulduğunu, nihai ürünlerin kamu pazarına ulaştırılması konusunda önemli bir platform sağladığını, yerli firma ve ürünleri destekleme konusunda da DMO’nun üzerine düşen görevi layıkıyla yapacağına olan inancını dile getirdi.

Görüşme sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi arasında ortak çalışma grubu kurulması ve bu çalışmaların en kısa sürede hayata geçirilmesiyle iş birliklerinin sonuç vermesi hakkında konuşuldu.