Ülke Kalkınmasında Yerlilik ve Yerlileşmenin Önemi Üzerine

  • Güncellenme Tarihi : 20 Şubat 2019 Çarşamba

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün katılımıyla 01.02.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ülke kalkınmasında önemli yer edinen yerli ürünler ve yerlileşme konusunun ana gündem maddesi olduğu bir toplantı düzenlendi.

Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ kurumumuzun son dönemde gerçekleştirmiş olduğu dönüşümlerde kısaca bahsederek kamu kurumlarının orta ve yüksek teknolojili ürünlerde orta ve uzun vadeli alım politikalarında proaktif rol alınması gerektiğini vurguladı.

Yerlileşmenin ve yerli ürünlerin ülkenin kalkınmasında önemli bir yeri olduğu hususunun vurgulandığı toplantıda üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için merkezi satın alma kurumu olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirten Genel Müdürümüz ‘Yerlileştirme Kurulunun’ öneminden ve yerlilik konusunda birçok kurum isminin yer aldığı ancak içerikte bunu sağlayabilecek yapının merkezi satınalma işlevi ile DMO tarafından yapılabileceğinin öneminden bahsedildi.

Ayrıca, gelişmiş ülke uygulamalarında yer alan ve mevcutta savunma sanayinde uygulanan modelin kamu alımları için de uygulanabileceğinin altının çizilmesinin ardından, bu modelin uygulanabilecekse DMO üzerinden uygulanabilirliği ortak değerlendirmesi yapıldı.

Gerçekleştirilen ilk toplantının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu, sekretaryasında ve ilgili diğer kurumların veya birimlerin dâhil edilerek çalışma gurubu oluşturulması ve bu çalışma grubunun sürekliliğinin sağlanması kararlaştırıldı. Başlangıç olarak kabul edilen bu toplantının ülke kalkınması için önemli çıktılar ve değerler üreterek çalışmalara öncü olacağı vurgulanarak iyi temennilerle toplantı son buldu.