Web Sitemiz Yenilendi

 • Güncellenme Tarihi : 18 Temmuz 2018 Çarşamba

Müşteri kuruluşlardan ve tedarikçilerden gelen geri bildirimler ile Ofisimiz personelinden alınan görüş ve öneriler neticesinde Sn. Genel Müdürümüzce verilen talimatlar doğrultusunda, Ofisimiz web sitesinin yeniden yapılandırılmasının uygun görüldüğü anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda; Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kurumsal İşbirliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Görsel İletişim Tasarımı ve Tanıtım Müdürlüğü ile Yazılım Şube Müdürlüğünce Ofisimiz web sitesinden maksimum fayda sağlamak amacıyla ortak bir çalışma yürütülmüştür.

Web sitemizin güncellenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar şunlardır: 

 1. Mevcut internet sitemizde, birçok sayfa üzerinden (İntra, Kurumsal, E-Satış) işlem yapılırken, yeni web sitesi çalışmamızda bu durum, tek sayfaya indirilmiştir. Yeni sekmede açılan bölümler aynı sayfada işleme alınarak daha kolay bir kullanıma olanak vermiştir. Örneğin; ana sayfadan “Kurumsal”a geçtiğimizde, yeni sekme açılarak işlem yapılması sorunu, şimdi aynı sayfa üzerinden işlem yapılarak aşılmıştır. Kurum içi uygulamalara Personel Girişinden giriş yapılarak ulaşılabilecektir.
 2. Yeni çalışmamızda ana başlıklar her zaman sayfanın üzerinde görülecektir. Böylece; kullanıcı ihtiyacına göre, geri tuşu veya ana sayfa logosuna/ikonuna tıklanarak bir önceki sayfaya veya ana sayfadaki herhangi bir ana başlığa rahatlıkla geçiş yapılabilecektir. Bu yeni düzenleme ile sitenin kullanımı kolaylaştırılmıştır.
 3. Mevcut sitemizde yer alan başlıkların birbiriyle alakalı olanları, aynı bilgilerin site içerisindeki farklı yerlerde mükerrer bir şekilde bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla aynı başlık altında toplanarak sadeleştirilmiştir. Bu sayede, daha anlaşılabilir ve bütüncül bir internet sitesi oluşturulması öngörülmüştür. Örneğin; mevcut sitemizde, DMO Mevzuatı, hem “Kurumsal>DMO Mevzuatı”, hem de “İlgili Mevzuat” bölümünün içerisinde aynı yere yönlendirme yapmaktaydı. Yeni düzenleme ile söz konusu mükerrer bölüm sorununun üstesinden gelinmiştir.
 4. Mevcut sitemizde yer alan belgeler açıldığında, sistem otomatik olarak açılan belgeyi kaydetmekteydi. Birçok belge içinde asıl istenen belgeye ulaşmak için birçok evrakın indirilmesi gerekmekteydi. Yeni web sitesi taslağımızda ise; belgenin aynı ekran üzerinde “ön izleme formatı”nda açılması ve ihtiyaç duyulan belge bulunduktan sonra, kullanıcı inisiyatifi ile söz konusu belgenin kaydedilmesine imkân sağlanarak, mevzuat ile ilgili birçok veriye erişim bütün kullanıcılar için daha kolay hale getirilmiştir.
 5. Mevcut web sitemiz, tüm kullanıcıların aynı sayfa düzeni üzerinden, ilgilisi tarafından aranan bilgiye, yine ilgili başlıklar üzerinden ulaşılması kurgusu üzerinden tasarlanmıştır. Taslak çalışmamızda ise; siteye giriş bölümünün DMO Personeli – Tedarikçi – Müşteri ekseninde kurgulanması ve web sitesinin de bu çerçevede konumlandırılmasının, sitenin etkinliğinin arttırılmasında önemli bir faktör olacağı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; DMO Personel Girişi (İntra), Tedarikçi Girişi ve Müşteri Girişi ile özelleştirilen ekranda, personelin araması ve girmesi gereken bilgiler ile Tedarikçi ve Müşterinin görmesi ve girmesi gereken bilgi ve belgeler ayrıştırılmıştır. Örneğin; tedarikçi ve müşteri belgeleri ayrıştırılarak, müşterinin, tedarikçiyi ilgilendirecek olan bilgi, belge, evrak ve prosedürler arasında kaybolması önlenecek,  sitenin daha anlaşılır, etkin ve işlevsel kullanımının önü açılacaktır. Tedarikçi ve müşteri bilgilendirmesine ilişkin çalışmalara dfair daha sonra çalışma yapılacaktır.
 6. Yeni çalışmada; “DMO Personel Girişi” bölümünden personel e-posta kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak açılan ekranda, şu anda İntrada yer alan uygulamalar, sitenin alt bölümüne entegre edilerek, personelin söz konusu uygulamalara da bu bölümden erişimi sağlanmış, böylelikle, Ofisimize ait birden fazla portal kullanılmasının önüne geçilmiştir.
 7. Yeni web sitesinde ayrıca, Yönetim Kurulu Kararları, Genel Müdürlük Emirleri gibi kurum içi düzenlemeler, Personel Girişi ile tüm personele erişime açık hale getirilmiştir. Yeni çalışmada, “Önceki Genel Müdürler” bölümü oluşturularak, Ofisimizin kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Genel Müdürlerimizin fotoğrafları, görev yaptıkları dönemleri ve özgeçmişleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
 8. Yeni çalışmada, Organizasyon Şemamız güncellenerek, Daire Başkanlarımız, Bölge/İrtibat Büro Müdürlerimiz ile Sn. Genel Müdürümüze doğrudan bağlı olan birimlerin Müdürlerine ait fotoğraflar yayına alınmıştır.
 9. Yeni web sitesi çalışmamızda, taşra teşkilatı web siteleri güncellenmiş, söz konusu sitelere erişim “İletişim” bölümünden sağlanarak, her Bölge/İrtibat Büro Müdürlüğü için ayrı bir web sitesi açılmasının önüne geçilmiştir. Taşra teşkilatının haber girişleri Strateji Daire Başkanlığının onayı sonrası sitede yayımlanacaktır.
 10. “Genel Müdürlükten Haberler” ve “Bölgelerimizden Haberler” bölümleri oluşturularak hem Genel Müdürlüğümüz hem de Bölgelerimiz ile ilgili haberlerin aynı sayfadan erişimine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, Bölge haberleri tıklandığında ilgili Bölgemizin sayfasına yönlendirme sağlanmıştır.
 11. Yeni web sitenin alt bölümünde “Kreş”, “Misafirhane”, “Sosyal Sorumluluk”, “Kafe” ve “DMO’da Staj” bölümleri oluşturularak, Kurumumuz bünyesinde sunulan bu imkânların ilgililere duyurulması, bu sayede, kalite ve denetimde daha yüksek standartlara yükselmemiz hedeflenmiştir.
 12. Yeni web sitenin sağ bölümüne “Genel Müdüre Yazın” ve “Basında DMO” bölümleri eklenmiştir. Böylelikle, DMO hakkında basında çıkan haberlerden bölümler sunularak kurumsal tanınırlığın arttırılması amaçlanmıştır. “Genel Müdüre Yazın” bölümü ile önemli hususlardaki şikâyet ve önerilerin Ofisimize iletilmesine olanak sağlanmıştır.
 13. Mevcut sitemizdeki “Sıkça Sorulan Sorular” ve “Yardım” bölümleri birleştirilerek, söz konusu bölümlere ait içerikler “Bilgi Merkezi” başlığı altında toplanmıştır. Bu bölümde iyileştirme ve güncellemeler devam etmektedir. DMO tedarikçisi olma ve satın alma süreçleri ana hatlarıyla görselleştirilerek, bu süreçler hakkında ilgililerin daha çok ve bütünsel fikirlerinin oluşturulması hedeflenmiştir.
 14. Video Galeri alanı eklenmiş, Ofisimiz ile ilgili bilgilerin yayınlandığı kısa videolar oluşturularak, hem müşterilerimiz, hem tedarikçilerimiz, hem de kurum personeline yönelik bilgilendirici videolara yer verilmesi amaçlanmış olup, bu alanla ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.  

Ayrıca, ilerleyen günlerde;

 • Web sitesi mobil versiyonu iyileştirilmesi,
 • Mobil uygulamalarımızda değişiklikler yapılması,
 • E-satış sayfamızda ve katalog sistemimizde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Ofisimiz süreçlerinin tümünün elektronik ortama taşınması,

çalışmaları yürütülecek olup, söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.