İlaç ve Tıbbi Cihaz Tedariğinde Büyük İşbirliği

  • Güncellenme Tarihi : 2 Temmuz 2018 Pazartesi

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyan Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında çalışmalar hızla devam etmektedir.

“Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” ve “Sağlık Endüstrisinde Yapısal Dönüşüm Programı” Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında;

Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı himayesinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında sağlık hizmetlerinde kullanılan; ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların temininde etkin tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda oluşturulacak “Sağlık Malzemeleri Kataloğu” protokolü imzalanmıştır.

Kamu alımlarını ekonomik kalkınma ve tasarruf odaklı tedarik yaklaşımıyla merkezi satınalmanın sağladığı avantajları gözeterek gerçekleştiren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, bu protokol ile Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılarken üst hedefler doğrultusunda;

  1. Toplu alımlarla bütçe tasarrufunun sağlanmasını,
  2. Referans fiyatların oluşturulmasını,
  3. Yenilik, yerlilik, teknoloji transferi ve girişimciliğin desteklenmesini,
  4. Hızlı, tek elden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilecek alımlarla; etkin, şeffaf, hesap verebilir, rekabetçi bir tedarik sisteminin geliştirilmesini,

amaçlamaktadır.