Genel Müdürün Sunuşu

  • Güncellenme Tarihi : 13 Şubat 2019 Çarşamba

Devlet Malzeme Ofisi, 1926 yılından bügüne, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmektedir.

Devletin merkezi satın alma kuruluşu olarak, on bini aşkın malzeme türü ile yurt genelinde yedi bölge müdürlüğü, dört irtibat bürosu ve Basım İşletme Müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren Devlet Malzeme Ofisi, piyasa ekonomisi ve serbest rekabet ortamında, daha çok iç ve gerektiğinde dış piyasalardan ihale yoluyla gerçekleştirdiği toplu alımlarının avantajıyla, ihtiyaç konusu mal ve hizmetleri, üretici firma ve ilk elden en ekonomik şekilde tedarik etmekte, yurt çapında uyguladığı tek fiyat üzerinden ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırmaktadır.

Güvenilirliği ve kaliteli hizmetleriyle faaliyetlerine devam etmekte olan Devlet Malzeme Ofisi, gelişen teknolojik imkanlardan da yararlanılarak geliştirilen "Elektronik Satış Projesi" ile yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına etkileşimli online hizmet sunmaya başlamıştır.

Elektronik Satış Projesi uygulaması mevcut satış işlevini tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte; geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen satış hizmetlerinin tümü elektronik ortamda yürütülebilmekte ve kamu kurum ve kuruluşlarınca Ofisimizden yapılacak satın alma süreci internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Elektronik satış uygulamasından ve fiyat indirimlerinden yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle www.dmo.gov.tr olan internet adresimizden online başvuruda bulunularak üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Kamuoyuna ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına saygı ile duyurulur.

Mücahit ÖZDEMİR
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Başkanı