2017 Yılı Sektör ve Faaliyet Raporlarımız Yayımlandı

  • Güncellenme Tarihi : 5 Eylül 2018 Çarşamba

Kamuda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin arttırılmasını teminen; kurum içi-kurum dışı istatistiki veriler esas alınarak hazırlanan 2017 yılı Sektör Raporumuz ile Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler ve önemli çalışmaların, faaliyet sonuçları ve mali duruma ilişkin finansal bilgilerin yer aldığı 2017 yılı Faaliyet Raporumuz yayımlanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi 2017 Yılı Sektör Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Devlet Malzeme Ofisi 2017 Yılı Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.