Genel Müdürlüğümüzce “2019-2021 Yılları Genel Yatırım ve Finansman Programı Toplantısı”na Katılım Sağlandı

  • Güncellenme Tarihi : 14 Eylül 2018 Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 12.09.2018 tarihinde “2019-2021 Yılları Genel Yatırım ve Finansman Programı Toplantısı” düzenlenmiştir.

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Sn. Mehmet KAYA, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Edip YILMAZ ve Sn. Salih SEVİM ile Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ, Genel Müdür Yardımcımız Sn. İsmet KESKİN ve her iki kurumun ilgili birim amirleri, uzmanları ile Sayıştay Denetçilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda,

Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ tarafından;

  • Genel Müdürlüğümüzün Yapısı ve Temel Faaliyetleri,
  • DMO’nun Kamu Alımları İçindeki Payı,
  • Kurumsal Hedef ve Stratejilerimiz,
  • DMO’nun Dünyadaki Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması,
  • Son Dönemde Gerçekleştirilen Önemli Çalışmalar,
  • Yatırımlarımız

hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzün mevcut sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.