Genel Müdür Vekilimizin OSTİM ile Değerlendirme Toplantısı

  • Güncellenme Tarihi : 5 Temmuz 2018 Perşembe

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ; OSTİM Yönetimi ve stratejik sektörlerde oluşturulan OSTİM Kümelenmelerine 4 Temmuz 2018 tarihinde ziyaret gerçekleştirmiştir.

Kamu alımlarında Merkezi Satınalma Kurumu niteliğinde olan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve ülke sanayisinin rekabet gücüne hizmet sağlayan OSTİM hakkında karşılıklı bilgi paylaşımlarının yapılmasının ardından gerçekleştirilen görüşmelerde;

  • Kamu alımlarında yerlilik ve milliliğin önemi,
  • Kamu kurumları nezdinde yerlilik ve millilik farkındalığının arttırılması,
  • Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler,
  • Sanayi işbirlikleri,
  • Teknoloji transferi,
  • KOBİ’lerin desteklenmesi ve gelişimi,
  • 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan OSTİM Teknik Üniversitesi,

konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Özellikle KOBİ’lerin geliştirilmesi, eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanması konusunda Ofisimiz tedarikçilerinin OSTİM tarafından desteklenmesi, faaliyete geçirilecek üniversite bünyesinde DMO özelinde yapılabilecek yüksek lisans programları, sektör bazlı üreticinin desteklenmesi gibi konularda Stratejik Ortaklık yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu doğrultuda yapılacak çalıştay, toplantı ve etkinlikler sonrasında belirlenecek proje, faaliyet ve uygulamalarla ilgili ilerleyen tarihlerde gereken bilgilendirmeler taraflarca yapılacaktır.