Genel Müdür Vekilimiz Sn. Mücahit CİVRİZ'in Ankara Sanayi Odasını Ziyareti

  • Güncellenme Tarihi : 6 Temmuz 2018 Cuma

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ; 06.07.2018 tarihinde, Ankara Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştirmiştir.

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ve Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Yavuz CABBAR’ın katılım sağladığı görüşmede;

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını; kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite dengesini sağlayan, verimli, etkili, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmeyi amaçlayan Genel Müdürlüğümüz ile ülkemiz sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici misyonuyla hareket eden Ankara Sanayi Odası hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının ardından gerçekleştirilen görüşmelerde;

  • Yerli ve milli üretim yapan sanayicinin kamu alımlarında daha çok pay sahibi olabilmesi,
  • Üretim, satış ve pazarlama alanında kamu-sanayi işbirliği,
  • KOBİ’lerin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
  • Firmaların teknoloji üretmeye ve AR-GE çalışmaları yapmaya teşvik edilmesi,
  • Sektör toplantılarının yapılması,

konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yerli sanayicilerimizin kamu alımlarında daha etkin rol alabilmesi amacıyla sektör sorunlarının tartışıldığı, görüş alışverişinin yapıldığı sektör toplantılarının ele alınması ve işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, Genel Müdürlüğümüz kanalıyla yapılan kamu alımlarında hız ve kalite konularında çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda işbirliği içerisinde yapılacak çalıştay, toplantı ve etkinlikler ile bu çalışmalar sonrasında uygulamaya geçirilecek proje ve uygulamalar ile ilgili ilerleyen tarihlerde gereken bilgilendirmeler taraflarca yapılacaktır.