DMO'nun Dijital Dönüşümünde GİB İle Büyük İşbirliği

  • Güncellenme Tarihi : 19 Eylül 2018 Çarşamba

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, “Katalog ve İhale Başvuru Süreçleri”nde tedarikçiler tarafından ibraz edilen belgelerin ilgili kurumlarla entegrasyon yapılmak suretiyle elektronik ortamda temin edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; ilk işbirliği yapılacak kurum Gelir İdaresi Başkanlığı olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda 18.09.2018 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında mükelleflere ilişkin, Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında mevcut bilgilere güvenli bir ortamda, doğru ve hızlı bir şekilde erişime ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Bilgi Paylaşımı Protokolü” imzalanmıştır.

İmzalanan protokol ile, GİB veri tabanında bulunan; “Mükellefiyet, Vergi Borcu Olup Olmadığı, Bilanço ve Gelir Tablosu ile E-Fatura Bilgileri” başlıkları altında yaklaşık 40 kalem veriye elektronik ortamda erişim sağlanarak, katalog ve ihale başvurularının online olarak gerçekleştirilebilmesine yönelik önemli bir aşama kaydedilmiştir.

Paydaşlarımıza önemle duyurulur.