Bu Yıl İlki Gerçekleştirilen Tedarikçi Zirvesi 2018 Etkinliğinde Tüm Sektörden Paydaşlarımızla Buluştuk

  • Güncellenme Tarihi : 28 Şubat 2019 Perşembe

Teknopark Ankara'da düzenlenen Tedarikçi Zirvesi 2018 etkinliğinde konuşan Genel Müdürümüz Sn. Mücahit CİVRİZ, DMO ve tedarikçi firmaları bir aile olarak gördüğünü ifade etti. ‘’2018 yılında DMO’daki çalışma arkadaşlarımla “DMO’nun daha dinamik, daha interaktif ve kamu alım sürecinde daha proaktif bir rol üstlenebilmesi için neler yapmalıyız?” sorusunu sorarak bir dizi çalışmanın, radikal adımlar atmanın kararını vermiştik.’’ diyen CİVRİZ, DMO'nun sadece alım-satıma aracılık eden bir kurum olmadığını, günün sonunda yerli firmaların markalaşmasına nasıl bir katkı sağlayabilecekleri konusunu da tartıştıklarını kaydetti. CİVRİZ, DMO'nun pek çok kamu kurumundan farklı olarak bir yanıyla özel sektöre bir yanıyla kamu sektörüne hizmet ettiğini söyledi. ‘’DMO hakkındaki tüm olumsuz algıları ve DMO’nun gelecek hayalini ortaya koyduğumuzda iyileştirilmesi gereken alanları tespit ederek yol haritamızı oluşturduk. Zaman zaman ilgili tarafların direnç gösterdiğini fark ettik ama azim ve kararlığımızdan taviz vermedik. Bir otomobil üreticisinin, ‘Bazen müşterilerimi dinlesem, çok daha hızlı giden at arabaları yapabilirdim’ vurgusunda olduğu gibi, bazen kulaklarımızı ve zihnimizi kapatmamız gereken durumlar oldu. Ancak yıl bitmeden önce yeni sistemimizi devreye alacağımıza dair vizyonumuz ve sözümüzün ardında durarak, işte bugün buradayız. Ve işte yenilenen DMO Sistemimiz!’’ diye konuşan CİVRİZ katılımcılara online katalog başvuru sistemi, başvuruda istenen belgelerin sadeleştirilmesi, ürün fiyatlandırma sistemindeki yenilikler, Ürün Kayıt Sistemi, e-tahsilat, e-irsaliye, e-tesellüm uygulamaları, kurumlarla yapılan entegrasyon çalışmaları, ürün karnesi , tedarikçi puanlama sistemi, Online Takip/İşlem Sistemi, kurumsal çözümler ve DMO Akademi konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Gelecek yıla ilişkin bütçenin bir tasarruf bütçesi olacağını, genelde altyapı yatırımlarında tasarrufa gidilmesine karşın bunun mal ve hizmet alımlarında tasarruf yapılmayacağı anlamını taşımadığını vurgulayan CİVRİZ; ‘’Kurum olarak geçen yıl yaklaşık 4 milyar liralık satışımıza karşılık bu yıl ise 3,5 milyar olması beklenmektedir. ‘’ dedi.

Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD, OMSİAD, İMDER, ARÜSDER, TÜMDEF, TÜKİD ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi de katılım sağlayarak DMO’nun son dönemdeki yenilikçi uygulamalarından duydukları memnuniyeti ve bundan sonraki süreçte kurumdan beklentilerini dile getirdiler.

Zirvede konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, kamu alımlarının bir ülkenin teknolojik açıdan gelişmesinde kaldıraç etkisi yaptığını söyledi. DMO'nun bu anlamda Ar-Ge'ye dayalı tedarik gerçekleştirebileceğini söyleyen ÖZDEBİR, böylece hem kamunun ihtiyaçlarının karşılanacağını hem de yabancıların Türkiye pazarına saldırısının engelleneceğini bildirdi. ÖZDEBİR, bir işletmenin yıl içindeki alım-satımı arasındaki farkın bilanço karı olarak ifade edildiğini hatırlatarak, "Bu, ülkeler için de geçerlidir. Bir ülkenin döviz gelirleriyle döviz giderleri arasındaki farka cari açık diyoruz. Biz yerli ürünü tercih ediyor olsaydık cari açık vermezdik, başkalarının eline bakmak zorunda kalmazdık. DMO'ya bu konuda görev düşüyor." dedi. ‘’Ekonomik olarak güçlü olmanın tek yolu cari açık belasından kurtulmak, DMO’nun yerli olan bir ürünün ithalini satmaması gerekli." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan ERDAL, Türkiye'de başkanlık sistemiyle birlikte ekonomide de yerli ve milli vurgusunun yapılarak üretime önem verilmeye başlandığını söyledi. Sivil toplum kuruluşları olarak milli üretimi desteklemek ve bunların ihracatını artırmak için gayret gösterdiklerini belirten ERDAL, "Medikal sektöründe yerli ürün kullanımı yok denecek kadar az. Yerli medikal ürünlerin yeni şehir hastaneleri başta olmak üzere ülke genelindeki hastanelerde kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. DMO gibi bir kurum bu anlamda çok büyük önem taşıyor." dedi.

DMO'nun yerli ve milli bir yaklaşımla iyi işler yaptığını ifade eden Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜLTEKİN, "Bu toplantılar sayesinde ürünlerin çeşitlendirilmesi, ithal edilen veya ülkemizde üretilmeyen ürünlerin piyasasının geliştirilmesinin ekonomimize sunacağı katkıları da konuşuyoruz." dedi. GÜLTEKİN, ülkenin zor bir döneme girdiğine işaret ederek, "Daha önce üretemediklerimizi üretmek için DMO'nun offset imkânları iyi değerlendirilmelidir. İnanıyorum ki sanayicimiz bu imkânları iyi değerlendirecektir." diye konuştu.