Sağlık Market Kapsamı İlaçlarla Genişletildi!

  • Güncellenme Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilebilmesi amacıyla 2018 yılında Tedarik İşbirliği Protokolü imzalanmış ve Sağlık Market Uygulaması hayata geçirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu Sağlık Market’in ilk fazı temel tıbbi sarf malzeme temini ile başlamış ve bu süreçte DMO tarafından yapılan e-ihalelerde önemli tasarruflar sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Protokol kapsamında alınması gereken diğer ürünlerin temini için ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda kamu harcamalarında önemli bir yer tutan ilaçlar da çerçeve anlaşmalar kapsamına alınmıştır. Ayrıca Ofisçe uygun görülen ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da söz konusu ürünlerin temininde Sağlık Market uygulamasından faydalanması sağlanacaktır.

İlk aşamada 14 kalem Radyofarmasötik ürünün temini gerçekleştirilecektir. Bu amaçla teknik şartnameleri ve tavan fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ürünlere ilişkin Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması İlanı ve ekleri www.dmo.gov.tr/sm internet adresi üzerinden yayımlanmıştır.