Sağlık Market’te 2.714 e-İhale Yapılarak Ortalama %34 Tasarruf Sağlandı!

31.10.2019

Sağlık Bakanlığı ile imzalanan Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında Birinci 100 Günlük İcraat Programında da yer verilen Sağlık Market Uygulaması ile daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün hedefiyle yola çıkılmıştır. 

Uygulamayla tek elden, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilecek merkezi alımlarla;

  • Hızlı bir satın alma modeli ile kesintisiz sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamak,
  • Toplu alımlar yapılması yerine sık sık alımlar yaparak sağlık tesislerindeki stoklama süresini kısaltmak,
  • Tedarikçilere daha kısa sürede ödeme yapılarak borçluluk vadesini kısaltmak,
  • Benzer ihtiyaçlar için ortaya çıkan yöntem ve fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak suretiyle bütçe tasarrufu sağlamak,
  • Aynı ihtiyacı karşılayacak olan ürünler için kalite standardı oluşturabilmesini sağlamak,
  • Sağlık tesislerinde söz konusu süreçlerde görevli personelin daha etkin ve verimli şekilde istihdam edilmesini sağlamak,

hedeflenmiştir.

Üç fazda uygulamaya alınması planlanan Sağlık Market projesinin ilk fazı olan temel tıbbi sarflara ilişkin uygulama 12.10.2018 tarihinde hayata geçirilmiştir. Piyasa şartlarına göre %50’yi aşan bir tasarruf oranı ile satın alınan koklear implantlar da 25.03.2019 tarihinde çerçeve anlaşma kapsamına alınmıştır. Böylece nitelikli tıbbi malzemelere ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yakın zamanda ikinci faza konu olan Radyofarmasötik ürünleri de içeren ilaçlara ilişkin düzenlemeler yapılarak beşeri ürünler çerçeve anlaşması ve ilan metni web sitemizde yayımlanmıştır. Bu kapsamda ilk defa ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da sistemden faydalanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Sağlık tesislerinin ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bünyesinde teknolojik imkânlar en üst düzeyde kullanılarak tamamen elektronik ortamda yürütülen süreçlerle karşılanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesinden bugüne Sağlık Market alımlarında kısa sürede ciddi bir tasarruf gerçekleştirildiği görülmektedir. Talepten alıma kadar tüm süreç 15 gün içerisinde tamamlanarak sağlık tesislerinin Kamu İhale Kanuna göre aynı talebi oluşturması durumuna nazaran 5 kat zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında temel tıbbi sarf, koklear implant, nükleer tıp ürünleri açık teklif usulü ihalelerle; temel tıbbi sarf malzemeleri Mayıs ayından bugüne çerçeve anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen elektronik ihalelerle; koklear implantlar ise doğrudan sipariş yöntemiyle satın alınmış olup toplam ciro 120 milyon TL’ye ulaşmış, piyasa fiyatlarına göre ortalama %34 tahmini tasarruf sağlanmıştır. Aslında tasarruf sadece parayla sınırlı değil. Tüm Türkiye için yapılan elektronik ihalelerle hem insan kaynağından hem de zamandan ciddi bir tasarrufun söz konusu olduğu görülmektedir.

Sağlık Markette son durumu değerlendirecek olursak ;

  • Temel tıbbi sarflara ilişkin 81 ildeki sağlık tesislerinin il bazında toplulaştırılan ihtiyaçları için toplam 2,714 kısımlı elektronik ihale gerçekleştirilmiştir.
  • 2 oturumda gerçekleştirilen açık eksiltmeli elektronik ihalelerde 5,574 oturum gerçekleştirilmiştir.
  • Tüm Türkiye’nin ihtiyacı sadece 2 gün süren elektronik ihalelerle karşılanmaktadır.
  • Temel tıbbi sarflarda piyasa fiyatlarına göre tahmini %25 kazanç sağlanmıştır. Bu oran nükleer tıp ürünlerinde %24, koklear implantta ise %51 civarındadır.

Ayrıca Sağlık Market; tüm prosedür ve süreçleri ile kamunun yenilikçi ve gelişen yapıdaki iki farklı kurumunun ortak akıl ile tamamen elektronik ortamda yürüttükleri bir uygulamadır. Her alım döneminde önemli tasarruflar sağlanması beklenen Sağlık Market’in yazılım altyapısı ise iki kurumun öz kaynaklarıyla kendi mühendislerince entegre bir ortamda geliştirilmektedir.