2025-2029 Uygulama Temelli Stratejik Plan Çalıştayı

13.05.2024

Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Genel Müdürümüz Sn. Şinasi CANDAN, Genel Müdür Yardımcılarımız Sn. İsmet KESKİN, Sn. Murat ALAN ve Sn. Dr. Mehmet KOCA ile Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin katılımlarıyla 06/05/2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz kafeteryasında “2025-2029 Uygulama Temelli Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştayda, Genel Müdürümüz Sn. Şinasi CANDAN’ın açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Mehmet BARCA ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel EFE tarafından stratejik planlama, KİT’lerde ve Genel Müdürlüğümüzde stratejik planlama çalışmaları ile önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Stratejik Yönetimin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesinin ancak katılımcı, yenilikçi, uygulama ve sistem oluşturma esaslı bir yaklaşımla, rekabetçi yetkinliklerin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği ve böylece kurumumuzun kendisini geleceğe hazırlamasının mümkün olabileceğinin vurgulandığı çalıştay, Genel Müdürümüz Sn. Şinasi CANDAN’ın Prof. Dr. Mehmet BARCA’ya teşekkürleriyle sona ermiştir.