Genel Müdürlüğümüzce 24. Kamu Kalite Sempozyumuna Katılım Sağlandı

8.05.2024

KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından, kamu kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve yönetim kalitesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iş birliğinde “Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm” ana temasıyla, 30 Nisan 2024 tarihinde EPDK Konferans Salonu’nda 24. Kamu Kalite Sempozyumu düzenlendi.

Enerji piyasasındaki dönüşüme sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığı, e-mobilite, elektrikli araçlar, akıllı şehirler, enerji dönüşümünde yapay zekâ uygulamaları gibi kavramların kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte ele alındığı sempozyuma; Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme, Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri, I ve III Nolu Satınalma ile Kalite Kontrol Daire Başkanlıklarından oluşan bir ekip ile derneğin davetlisi olarak katılım sağlandı.

İlham veren kamu yönetimi proje ödülleri sunumları ile son bulan sempozyumda, enerji sistemlerini çevre dostu, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde yeniden şekillendirme çabalarını ifade eden “Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm”ün kamu, özel sektör ve diğer tüm paydaşların sürece etkin katılımı ile mümkün olabileceği vurgulandı.