Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında

28.05.2024

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanmasına, bürokratik işlemlerin azaltılmasına ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin tedbirlere yer verilmiştir.

Söz konusu genelgenin uygulanması ile ilgili olarak müşteri kurum ve kuruluşlarının Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yapacakları alımlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;

  • Müşteri kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına yönelik olup, Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarına yönelik talepler gözden geçirilecek, Genelge kapsamında karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin yazılı teyitleri alınacaktır. Yazılı teyit alınmayan taleplerin alımlarına devam edilmeyip talepler iade edilecektir.
  • Genelgenin yayımlanmasından sonra müşteri kurum ve kuruluşlarının Genel Müdürlüğümüzden mal ve hizmet alımlarına yönelik taleplerinde, Genelge kapsamında karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin değerlendirmeleri kendileri tarafından yapılacak olup, kurumsal sitemizde yayımlanan Taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edilecektir.
  • Müşteri kurum ve kuruluş taleplerinin toplulaştırılarak tedarik edilmesine imkân varsa, bu yöntem kullanılacaktır.
  • Genelgede, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçlarının acil ve zorunlu hâllerde temini haricinde, kamu kurum ve kuruluşlarının 3 yıl süreyle yeni taşıt edinmeyeceği belirtildiğinden, Genelge kapsamında acil ve zorunlu hallere ilişkin değerlendirmeleri, müşteri kurum ve kuruluşlarının kendileri tarafından yapılacak olup, kurumsal sitemizde yayımlanan Taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edilebilecektir.
  • Genelgede, ilgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere yabancı menşeli taşıt alım ve kiralaması yapılmayacak olup, hibe dâhil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacağı ve bu kapsamda, en az iki marka tarafından yerli menşeli üretimi olmayan taşıtlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yerli katkı oranları %40’ın üzerindeki taşıtlar temin edilebileceği, en az iki markada yüzde 40’ın üzerinde yerli katkısı olmayan taşıt cinslerinde ise bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmekte olup, müşteri kurum ve kuruluşlarının alıma ilişkin taleplerinde bu hususlara dikkat edilecektir.
  • Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuatına göre elektrikli taşıt satın alınabileceğinden, Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Gurubu (TOGG) arasından imzalanan Taşıt Alım Garantisi Protokolü gereğince TOGG alımlarının gerçekleştirilmesine azami önem verilecektir.
  • Genelgede, zorunlu hâller hariç olmak üzere, 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş taleplerinin karşılanmayacağı belirtildiğinden; Genelge kapsamında zorunlu hallere ilişkin değerlendirme, müşteri kurum ve kuruluşlarının kendileri tarafından yapılacak olup, kurumsal sitemizde yayımlanan Taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edilebilecektir.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz üzerinden yapılacak kamu alımlarında; tasarruf sağlanmasına, bürokratik işlemlerin azaltılmasına ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik gereken hassasiyet gösterilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.