DMO’da Dijital Dönüşüm Dönemi

10.07.2024

Genel Müdürlüğümüz, kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ürünleri etkin ve verimli bir şekilde tedarik etmek amacıyla Merkezi Satınalma Kurumu olarak önemli bir rol üstlenmekte, bu rolün gereği olarak da Ülkemizin ihtiyaç duyduğu dönemlerde her birimiyle aktif rol almaktadır. 

Taşıttan ofis malzemelerine, büro ekipmanlarından bilişim ürünlerine kamu ihtiyaçlarının önemli bir bölümünde hizmet sunan Genel Müdürlüğümüzün, özellikle son yıllarda ön plana çıkan sağlık alımları ve akaryakıt tedariki gibi merkezi satınalma rolünde tasarladığı iş modelleriyle, satış ve işlem hacminin önemli oranda arttığı görülmektedir. Bu artışın gereği olarak da mevcut haliyle yürütülmekte olan süreçlerin; modern, yenilikçi, dijital becerilerle desteklenmiş, paydaş odaklı ve kullanıcı dostu olarak dönüşümü kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının tercih ettiği; hızlı, tasarruf odaklı ve kamu alımlarında yerindeliğin ön plana çıktığı katalog sisteminin (e-satış platformunun) daha etkin ve verimli işleyebilmesi için platforma dahil olmak isteyen firmaların başvuru süreçleri, ilan metni ve sözleşmeler ile platforma dahil olduktan sonraki uygulama süreçlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

27.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen değişiklikler, firmaların süreçlerini revize etmesi için 02.09.2024 tarihi itibariyle devreye alınacak ve bu tarihten sonra katalog başvuru talebinde bulunan firmaların işlemleri ile mevcut katalog sözleşme süreçleri online platform üzerinden yürütülecektir (https://www.dmo.gov.tr).

Ayrıca, firmaların başvuru işlemleri için tasarlanan Online Katalog Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte, bu sistemin de dahil olduğu bütünleşik Firma Portalı yapısı tüm unsurlarıyla birlikte hayata geçirilecektir. 

Bu kapsamda, katalogda yer almak isteyen firmaların bilgi ve belgelerini elektronik ortamda sunmasıyla birlikte; siparişlerini, fatura ve ödemelerini, mevcut sözleşmelerini, devam eden başvurularını görüntüleyebilecek ve sözleşme yönetimi kapsamında; ürün ekleme ve çıkarma, fiyat artış ve azalışı, satış durdurma ve satışa yeniden açma, asgari sipariş tutar değişikliği, ürün özellik ve görsellerini değiştirme gibi işlemler için taleplerini de bu platform üzerinden iletebileceklerdir.

DMO’nun dijital ve kullanıcı dostu odaklı yeni dönemi tüm paydaşlarımıza duyurulur.