2. ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR!!! DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İhtiyacı "Kartlı Geçiş Sistemi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10014
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 13.05.2019
Bitiş Tarihi
: 28.05.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler