DMO Elazığ Bölge Müdürlüğü Tarafından Bingöl İl Jandarma Komutanlığı İhtiyacı "20 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için zeyilname yayınlanacaktır.
İhale No
: 10028
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ELAZIĞ
Başlangıç Tarihi
: 17.05.2019
Bitiş Tarihi
: 28.05.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler