TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim Ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı İhtiyacı "14 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
10731

Talep Takip Numarası
BEACZ41AR

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
07.02.2020 - 18.02.2020

İhale Tarihi / Saati
18.02.2020 / -

İhale Sonucu
GÜNER TİC. - 04.03.2020Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.