DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından "1 Adet Bilgisayardan Kalıba Pozlandırma Makinası (CTP,Dizgi+Film+Kalıp Sistemi)" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11393
Talep Takip Numarası
: .
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 30.10.2020
Bitiş Tarihi
: 12.11.2020
İhale Sonucu
BİLGİMAK - 27.11.2020
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler