TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhtiyacı "3 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
11515

Talep Takip Numarası
BENNCUSF3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
03.12.2020 - 14.12.2020

İhale Tarihi / Saati
14.12.2020 / -

İhale Sonucu
İPTAL - 15.12.2020
Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler