TR |  EN
Bu ihale ilanı için 2. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı “19 Kalem Muhtelif Malzeme” Satın Alınacaktır

İhale No
15328

Talep Takip Numarası
BSCUZ79HVZ

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/110038


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
31.01.2023 - 02.03.2023

İhale Tarihi / Saati
02.03.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
02.03.2023 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
-

Ek Açıklama
-

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Utku Can EKİZ
Unvan
Teknik Uzman
Birimi
IV Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (IV Nolu)
Telefon
03124103530
E-mail
can.ekiz@dmo.gov.tr
Adres
A Blok No:113

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.