TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3. Bölge (İzmir) Müdürlüğü ihtiyacı "5 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
15465

Talep Takip Numarası
BSDVRM6TVP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/517771


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
22.05.2023 - 01.06.2023

İhale Tarihi / Saati
01.06.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
01.06.2023 / 12:00

İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 01.06.2023

Önemli Uyarılar
* İhaleye katılacak firmalar teklif dosyasının yanı sıra “5 Kalem Kırtasiye Malzemesinin” herbiri için İKİŞER PAKET/ADET NUMUNE getireceklerdir. * İhaleye katılacak firmalar için son teklif verme günü 01.06.2023 Perşembe Günü saat 12.00'dir. * İhale günü ise 01.06.2023 Perşembe Günü saat 14.00'tür. * İhale İzmir Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. * İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. * Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. * İhale dosyasına eklenecek evrakın ‘’istenilen belgeler’’ listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanlarının PDF formatında taranmış haliyle 1 CD veya USB bellek içinde ihale komisyonuna verilmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. * Geçici Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. * İhale evrak bedelini (varsa) yatıran firma temsilcilerinin ilanda yer alan tedarikçi formunu doldurup 0 232 478 49 42 nolu faksla veya izmir@dmo.gov.tr adresine mail ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemimize firma kaydının yapılması için önemlidir.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Şeyda KOÇAKER
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
0 232 478 13 85 - 123
E-mail
seyda.kocaker@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü