TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğü Tarafından T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "1 adet Trinoküler Flouresan Araştırma Mikroskobu" Satın Alınacaktır

İhale No
15968

Talep Takip Numarası
BS534CF11KP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/246382


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
23.02.2024 - 06.03.2024

İhale Tarihi / Saati
06.03.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
06.03.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. İhaleye katılım sağlayacak firmaların, ihale öncesinde sistemi kuruma demostrasyon yaparak uygunluk belgesi alması gerekmektedir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Bilge ÖZDEMİR
Unvan
Teknik Uzman
Birimi
II Nolu Koordinatörlük (Mersin) Satınalma ve Fiyat Araştırma Bürosu (Mersin)
Telefon
03242374949 / 141
E-mail
bilge.ozdemir@dmo.gov.tr
Adres
Üç Ocak Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:10 Akdeniz / MERSİN