TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "Muhtelif Cins ve Miktar 2 Kalem Switch" Satın Alınacaktır

İhale No
16193

Talep Takip Numarası
BSN3KMDBFUP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/905479


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
10.07.2024 - 24.07.2024

İhale Tarihi / Saati
24.07.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
24.07.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
*Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. * İhale konusu alımla ilgili teknik şartnamesine cevaplar verilecektir. * Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu kopya dosyada olmamak şartıyla iki takım olarak (biri kopya dosya diğeri asıl dosya olacaktır) Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmekle birlikte ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) USB bellek içerisinde de Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. * İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. * Geçici Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. * İhale evrak bedelini yatıran firma temsilcilerinin ilanda yer alan tedarikçi formunu doldurup 0 232 478 49 42 nolu faksla veya izmir@dmo.gov.tr adresine mail ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemimize firma kaydının yapılması için önemlidir. * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gamze ŞAHİN ATA
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
02324781385-143
E-mail
gamze.sahin@dmo.gov.tr
Adres
Naldöken Mah. İnönü Cad. DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Bornova/İZMİR