Ofisimiz Müşteri Daire İhtiyacı 1.088.000 Top Fotokopi Kağıdı Satınalınacaktır.
İhale No
: 3185
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 22.05.2018
Bitiş Tarihi
: 04.06.2018
İhale Sonucu
Alkim, Mopak, Ve-GE - 04.06.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler