Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından Basılı Sürekli Form (Tek Nüsha) Yaptırılacaktır.
İhale No
: 7130
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 24.07.2018
Bitiş Tarihi
: 02.08.2018
İhale Sonucu
- - 24.07.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.