"3. Zeyilname Yayınlanmıştır." Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İhtiyacı "Muhtelif Cins ve Miktarda Doğada Kurtarma Teknolojik Ekipmanı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7155
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 31.07.2018
Bitiş Tarihi
: 10.09.2018
İhale Sonucu
İPTAL - 24.10.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler