"Zeyilname Yayınlanmıştır" Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı İhtiyacı "4 Kalem Baskı Makinesi ve Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7167
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 01.08.2018
Bitiş Tarihi
: 14.08.2018
İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ. - 01.10.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler