DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "35 Kalem Muhtelif Cins ve Miktarda Laboratuvar Sarf Malzemesi" Satın Alınacaktır
İhale No
: 7177
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
İZMİR
Başlangıç Tarihi
: 03.08.2018
Bitiş Tarihi
: 15.08.2018
İhale Sonucu
iptal - 25.09.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler