......Zeyilname Yayınlanmıştır.....Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İhtiyacı "74 adet Ventilatörlü Transport Küvöz" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7196
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 09.08.2018
Bitiş Tarihi
: 07.09.2018
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler