......Zeyilname Yayınlanmıştır.....Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İhtiyacı "74 adet Ventilatörlü Transport Küvöz" Satın Alınacaktır
İhale No : 7196
Kategori : Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Malzemeleri
İhaleyi Yapan Birim : ANKARA
Başlangıç Tarihi : 09.08.2018
Bitiş Tarihi : 07.09.2018
İhale Sonucu : Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu(Önemli): : Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri :
Teknik Şartnameler :