ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR.-Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı (Konya) İhtiyacı "6 Kalem Temizlik Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7198
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 09.08.2018
Bitiş Tarihi
: 31.08.2018
İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 05.09.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler