***ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR***Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İhtiyacı "4 Adet Gama Kamera (SPECT)" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7269
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 13.09.2018
Bitiş Tarihi
: 02.10.2018
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler