!!!!ZEYİLNAME YAYIMLANMIŞTIR!!!! DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı İhtiyacı "5 Kalem Kamera Sistemi Malzemeleri" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 7311
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 26.09.2018
Bitiş Tarihi
: 05.10.2018
İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 05.10.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri