!!! ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR !!! DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı “24 Kalem Makine, Teçhizat ve Laboratuvar Cihazı” Satın Alınacaktır.
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8356
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
TRABZON
Başlangıç Tarihi
: 10.10.2018
Bitiş Tarihi
: 23.10.2018
İhale Sonucu
Uğur Grup - Zuhal Ticaret - İnfo End. - 04.01.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler