***2. ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR***Ticaret Bakanlığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı “1 Adet Katı Gaz Ekstrasyonlu Headspace Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi” Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8370
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.10.2018
Bitiş Tarihi
: 07.11.2018
İhale Sonucu
SEM LABORATUVAR - 15.01.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler