***ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR.*** Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı (Konya) İhtiyacı "2 Kısım 15 Kalem Temizlik Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8421
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 23.10.2018
Bitiş Tarihi
: 06.11.2018
İhale Sonucu
İhale iptal edildi. - 30.11.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler