DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından Kargo Hizmeti Satın Alınacaktır
İhale No
: 8500
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 09.11.2018
Bitiş Tarihi
: 20.11.2018
İhale Sonucu
MNG KARGO - 11.01.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler